NEVERBALNA KOMUNIKACIJA2017-11-26T15:50:30+00:00

Project Description

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

 

Govor tela je vid mentalne i fizičke sposobnosti ljudske neverbalne komunikacije, koja se sastoji od telesnog držanja, gestova, izraza lica i pokreta očiju. Ljudi šalju i tumače takve signale skoro potpuno nesvesno.
Džejms Borg kaže da ljudska komunikacija se sastoji od 93 odsto tela, dok samo 7 % komunikacije se sastoji od samih reči.
Govor tela može da obezbedi tragove kako o stavovima ili stanju uma neke osobe. Na primer, to može ukazivati na agresiju, predusretljivost, dosadu, opušteno stanje, zadovoljstvo, zabavu, i intoksikaciju, među mnogim drugim signalima.

 

Šta studenti dobijaju od kursa:

Kurs daje mogućnost studentima da nauče kako da prepoznaju facijalne ekspresije kod sagovrnika tako što će trenirati na specijalnim kompjuterskim programima kao što su MEET (Micro Expression Training Tool) i naprednom specijalnom programu SEET (Subtle Expressions Training Tool) koji su kreirani od strane Pol Ekmana (Paul Ekman).
Pored rada na ovim programima vrši će se pregled i analiza snimaka sa suđenja kriminalaca, analiza javnih ličnosti i analiza reklamnih kampanja kako iz Srbije tako i inostranstva.
Kurs daje širok spektar znanja iz neverbalne komunikacije gde studenti postaju svesniji procesa socijalne interakcije i osposobljavaju se da bolje predviđaju ishod istih. Na predavanjima daje se akcenat na praktičnom radu kako bi studenti što bolje savladali tehnikama analize neverbalne komunikacije.
Kurs se pokazao kao odličan za struke vezane za psihologiju, medije i unutrašnje poslove. Nadalje u primeni javnog nastupa, u sudskim procesima ispitivanja prestupnika, u procesu informativnog razgovora mup-a, ljudskim resursima pri selekciji kadrova, u psihoterapijskom radu, u radu sa decom, u radu sa manipulativnim osobama, pri vršenju poslovnih sastanaka itd.

 

Kurs obuhvata:

-Istorijat govora tela,
-Istinitost govora tela,
-Naučna istraživanja o govoru tela,
-Sposobnost prepoznavanja govora tela,
-Povezanost govora tela i emocija,
-Poruke glave (facijalna ekspresija, amblemi, manipultaori),
-Poruke ekstremiteta (ruke, šake,prsti, noge, stopala),
-Uspešno vođenje razgovora uz pomoć govora tela,
-Govor tela u poslovanju,
-Uređenje poslovnog prostora,
-Primena govora tela u prepoznavanju laganja,
-Dress code,
-Gestovi,
-Kulturološke razlike,
-Važnost pripremanja govora,
-Pedagoški govor tela (deca, adolescenti).

 

Vežbe obuhvataju:

-Testiranje u kolikoj meri studenti prepoznaju emocije na osnovu MEET programa,
-Rad na SEET programu,
-Analiza neverbalne komunikacije na umetničkim slikama,
-Javni govor i neverbalna komunikacija,
-Analiza snimaka,
-Ljudsk resursi i neverbalna komunikacija.
Na kraju edukacije svi polaznici će dobiti certifikat o pohađanju edukacije u trajanju od 16 sati od Udruženja za razvoj i primenu psihologije i medija ,,Odigos.