ASERTIVNA KOMUNIKACIJA2017-11-26T15:49:53+00:00

Project Description

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

 

Šta znači biti asertivan?

Asertivnost je reč engleskog porekla i podrazumeva takav oblik komunikacije sa drugim ljudima koji je između pasivnosti i agresivnosti tzv. zlatna sredina. Biti asertivan podrazumeva da iskazujete svoje stavove, želje, mišljenja i uverenja na socijalno prihvatljiv način, tako što ćete reći ono što mislite na direktnan i iskren način, uz poštovanje sagovornika. Poštovati sagovornika podrazumeva da ga ne vređete, ne povisujete ton, ne ulazite u njegov životni prostor. Ovaj oblik komunikacije podrazumeva da ste sa sagovornikom jednaki u komunikaciji po pitanju vrednosti kao ličnosti, bez obzira na sagovornikov pol, nacionalnu pripadnost, boju kože, profesionalne kvalifikacije, položaj u društvu. Vaša prava u komunikaciji su jednaka pravima sagovornika i obrnuto.
Biti asertivan podrazumeva da znate kako da se zauzmete za sebe, kako da izbegnete manipulacije u komunikaciji, kako da uputite kritiku, kako da pohvalite druge, kako da primite kritiku i ne uvredite se, kako da se izborite za tremom na javnim nastupima, kako da adekvatno komunicirate sa svojim najbližima, partnerom, kolegama, šefovima, ljudima iz javnog sektora i drugima, kao kako da konstruktivno rešite konflikte sa njima, i mnogo toga još što Vam učimo na Treningu veština komunikacije i samopouzdanja.

 

Ciljevi asertivne radionice:

1. Redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog
2. Razumevanje i prihvatanje svojih asertivnih prava
3. Otklanjanje iskrivljenih uverenja i uloga koje ometaju ili sprečavaju asertivno ponašanje
4. Jačanje tolerancije na neprijatnost
5. Jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugim ljudima
6. Jačanje samoodgovornosti.
7. Razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
8. Razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
9. Razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
1. Stilovi komunikacije (pasivni, agresivni, pasivno-agresivni i asertivni)
2. Razumevanje i prihvatanje asertivnih prava
3. Iskrivljena uverenja koja sprečavaju asertivno ponašanje
4. Uloge koje sprečavaju asertivno ponašanje
5. Tipovi asertivne komunikacije
6. Asertivne tehnike (odgovori na manipulaciju)
7. Kako uputiti i primiti kritiku?
8. Kako ulaziti u konstruktivne konflikte?
Edukacija se pokazala kao odlicna u poslovnim kako u privatnim tako u poslovnim sferama i samim tim je sve vise trazena edukacija za zaposlenje u nekoj od kompanija.
Na kraju edukacije svi polaznici će dobiti certifikat o pohađanju edukacije u trajanju od 16 sati od Udruženja za razvoj i primenu psihologije i medija ,,Odigos.