KURS ZA LJUDSKOG DETEKTORA LAŽI

2017-11-26T15:18:52+00:00

KURS ZA LJUDSKOG DETEKTORA LAŽI Cilj kursa je da obezbedi sticanje osnovnih znanja o laži kao psihološkom fenomenu, kao i trening u primeni i interpretaciji tehnika koje se najčešće koriste u tretiranju ovog pitanja. Realizuje se kroz dvodnevnu radionicu. Više o kursu: Možda niste svesni činjenice koliko često su ljudi u vašem okruženju neiskreni. U [...]

PSIHOLOGIJA LJUDSKIH ODNOSA

2017-11-26T15:49:27+00:00

PSIHOLOGIJA LJUDSKIH ODNOSA   Šta edukanti dobijaju od kursa: Kurs daje mogućnost edukantima da nauče kako da komuniciraju u svakodnevnom aktivnostima kroz koncepte transakcione analize. Sazaće putem testiranja posebno konstruisanim testovima koji su to drajveri koji ih pokreču u životu, iz kog ego stanja komuniciraju sa osobama iz svog ukruženja, koje to zabrane imaju a [...]

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

2017-11-26T15:49:53+00:00

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA   Šta znači biti asertivan? Asertivnost je reč engleskog porekla i podrazumeva takav oblik komunikacije sa drugim ljudima koji je između pasivnosti i agresivnosti tzv. zlatna sredina. Biti asertivan podrazumeva da iskazujete svoje stavove, želje, mišljenja i uverenja na socijalno prihvatljiv način, tako što ćete reći ono što mislite na direktnan i iskren [...]

PSIHOLOGIJA MANIPULACIJE

2017-11-26T15:50:17+00:00

PSIHOLOGIJA MANIPULACIJE   Kurs zahvata široko polje manipulacija sa kojima se susrećemo svakodnevno kako od strane naših najbližih, tako na poslu, putem masovnih medija itd. Cilj edukacije je saznati ko su to sve manipulatori u našim životima, kako nas manipulišu i kako se izboriti s njima u cilju očuvanja naseg psihofizickog zdravlja. Edukacija ove vrsterađena [...]

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

2017-11-26T15:50:30+00:00

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA   Govor tela je vid mentalne i fizičke sposobnosti ljudske neverbalne komunikacije, koja se sastoji od telesnog držanja, gestova, izraza lica i pokreta očiju. Ljudi šalju i tumače takve signale skoro potpuno nesvesno. Džejms Borg kaže da ljudska komunikacija se sastoji od 93 odsto tela, dok samo 7 % komunikacije se sastoji od [...]

Go to Top