Mnoge organizacije, istraživači i lideri identifikovali su coaching kao jednu od klučnih kompetencija liderstva i rukovodstva.
Coaching nije terapija ili savetovanje, mada coaching koristi neke iste komunikacijske procese.

Coaching govori o kreativnosti, performansama i delovanju, dok se terapija bavi razrešavanjem I isceljivanjem. Coaching nije mentorstvo ili savetovanje, mada će treneri povremeno koristiti svoje iskustvo, dijagnostikovati situacije i davati mišljenja ili savete. Coaching koristi svo nečije znanje i iskustvo kako bi se omogućilo osobi koja je na coaching-u da kreira i razvija svoje sopstvene najbolje prakse, veze i resurse. Konačno, coaching nije trening. Treneri daju informacije, ali oni podržavaju one koje treniraju u razvoju sopstvenih veština i znanja.

Business coaching i executive coaching

Opremite svoje zaposlene alatima, znanjem i mogućnostima kako bi postigli svoj pun potencijal i bili efikasni u svojoj posvećenosti sebi, kompaniji i svom radu.

BUSINESS
COACHING

 • poboljšajte veštine komunikacije
 • naučite da upravljate stresom
 • povećajte motivaciju
 • sastavite i vodite timove
 • rešavajte konflikte
 • poboljšajte javni nastup
 • poboljšajte međujudske odnose

Šta je business coaching?

 • Definicija:Business coach koristi alate, metode i koncepte koji pomažu u olakšavanju rasta tima i organizacije u celini.
 • Kako izgleda business coaching?
 • Business coach koristi proces koji će vam pomoći da obogatite način na koji vi i vaš tim gledate na prepreke ili izazove. Cilj business coaching  je da pomogne liderskom timu da preusmeri svoj misaoni proces o tome kako da razvija nove strategije, donosi bolje odluke, jača kulturu na radnom mestu i bolje usklađuje i fokusira organizaciju.

EXECUTIVE
COACHING

 • Da li umete da motivišete svoje zaposlene?
 • Da li smatrate da ste dobar lider kada je to potrebno?
 • Da li imate razumevanja za svoje zaposlene?
 • Da li vaš kolektiv pati zbog ‘nezdrave atmosfere’?
 • Da li imate problem u delegiranju zadataka?

Šta je Executive Coaching?

Definicija: sarađuje pojedinačno sa pojedincem kako bi im pomogao da iskoriste sopstveni liderski potencijal kroz veću samosvest i pomažu im da poboljšaju ukupnu efikasnost vođe.

Kako izgleda Executive Coaching?

Coach sarađuje sa liderima kako bi im pomogao da kultivišu i poboljšaju svoj postojeći skup veština. To znači da Coach ne podučava, niti pruža smernice, već pomaže pojedincu da otkrije postupke, motive ili osobine ličnosti kako bi povećao svoju efikasnost kao vođa. Najkritičnija komponenta ovog trenerskog stila je pomaganje osobi da postane samosvesna i svesna drugih sa kojima komunicira. Veća samosvest je ono što otključava potencijal vođe da dostigne nove visine, nove ciljeve i postigne veći uspeh.

Nemanja Dostan

USLUGE

Psihoterapija

Kliknite na uslugu koja vas vise zanima

Edukacije

Kliknite na uslugu koja vas vise zanima